En hugsvala är handlingen att ge tröst. Ett högst allmänmänskligt behov och är tillfredställande att både ge och få. En handling som tar sig uttryck på otaliga vis. Kramar, samtal, gåvor, tro, skrock, ting, eller minnen. Vi vill utforska detta genom bild och text och vill välkomna er att klicka runt. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

 

Detta projekt uppstod i slutet av 2020, ett år där vi alla har haft behov av tröst, men vi har blivit tvungna att hitta på nya sätt att utföra handlingen. Videosamtalet har blivit oumbärligt, fysisk kontakt ibland omöjligt och bönen kanske oprövad. Förhoppningsvis kommer pandemin få ett slut, men behovet av tröst kommer troligtvis aldrig upphöra.


Tanken är att det ska skänka tröst till oss, men också till den som är villig att få en hugsvala skickad.Nu susar det tungt genom ångande dalar, nu susar som stormen hans vagn över fjällen, här sitter jag och röker min pipa på hällen, och känner på hur nattvinden smeker och hugsvalar


- Dan Andersson från Det kallas vidskepelse 1916